Oferta aktualnych szkoleń

TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej, badanie i interpretacja

Szkolenie prowadzi dr Zuzanna Toeplitz

Psycholog, pracownik Wydziału Psychologii UW. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych m. in. Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży. W pracy dydaktycznej zajmuje się m. in. diagnozą intelektualnych możliwości dziecka na podstawie DMI, WISC-R, zastosowaniem standardowych metod diagnostycznych w selekcji pracowników jak również etycznymi dylematami zawodu psychologa. Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności posługiwania się testem TAT, oraz zapoznanie uczestników szkolenia z procedurami diagnostycznymi, potrzebnymi do oceny najczęściej spotykanych zaburzeń.
Szkolenie będzie zatem dotyczyło podstaw teoretycznych, konstrukcji i sposobu badania testem TAT oraz metod interpretacji testu. Forma zajęć Część dotycząca podstaw teoretycznych oraz zasad konstrukcji testu na tle innych testów projekcyjnych będzie miała charakter wykładowy. Część warsztatowa poświęcona będzie sposobowi badania oraz metodzie interpretacji testu. Program szkolenia
 1. Testy projekcyjne – podstawy teoretyczne.
 2. Klasyfikacja metod projekcyjnych.
 3. TAT jako metoda diagnostyczna – podstawy teoretyczne i zasady konstrukcji.
 4. Zasady badania testem TAT.
 5. Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki interpretacji testu TAT.
 6. Zasady interpretacji.
 7. Zajęcia warsztatowe:
  • interpretacja opowiadań na podstawie TAT metodą Bellaka;
  • tworzenie diagnozy w oparciu o badanie testem TAT.
Termin szkolenia 10, 11 czerwca 2017

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

sobota – 9:00 – 18:00
niedziela – 9:00 – 13:30 Koszt szkolenia 460 PLN