Oferta aktualnych szkoleń

Test Rorschacha – badanie i interpretacja wg. systemu Exnera

Szkolenie prowadzi dr Alicja Czerederecka

Psycholog sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych. Jest członkiem Komisji do spraw rekomendacji dla biegłych psychologów sądowych PTP. Należy do International Rorschach Society, European Rorschach Association, European Association of Psychology and Law oraz jest przedstawicielem Archiwum Rorschachowskiego w Polsce. Opublikowała wiele prac na temat zastosowania technik projekcyjnych w badaniach psychologicznych (najnowsza pozycja książkowa, wydawnictwo IES). „Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera”. Jest też autorką książki “Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi”, w której przedstawia osobowościowe wskaźniki kompetencji wychowawczych rodziców oceniane na podstawie testu Rorschacha. Forma zajęć Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatowej, ilustrowane przykładami interpretacji wyników oraz fragmentami protokołów z pracy klinicznej prowadzącej. Program szkolenia I spotkanie
 1. Historia testu oraz jego natura, podstawowe systemy interpretacyjne
 2. Metodyka badania
 3. Zasady sygnowania
  • rodzaj i jakość lokalizacji
  • determinanty
   • rodzaje i zasady różnicowania
   • czysta forma, ruch (rodzaje i charakter)
   • kolor (chromatyczny i achromatyczny)
   • światłocienie (czysty światłocień, powierzchnia, przestrzeń)
   • przestrzeń wyznaczona formą
   • pary i odbicia
   • wypowiedzi mieszane
  • treść/tematyka wypowiedzi, wypowiedzi popularne
  • sygnatury specjalne
 4. Zestawienie strukturalne wyników
 5. Sygnowanie wybranych przypadków
II spotkanie
 1. Zasady interpretacji
  • patologia a tolerancja na stres
  • dominujący styl osobowości
  • funkcjonowanie poznawcze
  • funkcjonowanie emocjonalne
   • obraz “ja” i stosunek do otoczenia
   • wyjaśnienie interpretacyjnych wątpliwości
 2. Sygnowanie i interpretacja wybranych przypadków, wyjaśnianie wątpliwości
Szkolenie jest przeznaczone Wyłącznie dla psychologów oraz studentów ostatnich lat tego kierunku. Termin szkolenia Termin cz. I szkolenia 7, 8, 9, 10 września 2016
Termin cz. II szkolenia 5, 6, 7, 8 października 2016

Część I i II szkolenia obejmuje 66 godzin szkoleniowych.

Planowany harmonogram zajęć

Środa – 10:00 – 18:00
Czwartek – 9:00 – 18:00
Piątek – 9:00 – 18:00
Sobota – 9:00 – 14:30

Zaświadczenie o odbytym szkoleniu uzyskuje się w wyniku uczestnictwa w obu jego częściach. Koszt szkolenia Koszt jednego zjazdu kształtować się będzie na poziomie 790-870 PLN i ostatecznie uzależniony jest od liczby uczestników w grupie.

Warunkiem udziału jest opłacenie I części szkolenia oraz zaliczkowanie (w kwocie 400 PLN) uczestnictwa w jego II części.

Przedstawiony koszt nie obejmuje ceny materiałów szkoleniowych. Podstawowym materiałem koniecznym do pracy w czasie szkolenia oraz w trakcie pracy zawodowej jest książka autorstwa prowadzącej szkolenie Alicji Czeredereckiej pt. “Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Wykorzystanie systemu Exnera”, którą każdy z uczestników może zamówić indywidualne w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, ul. Westerplatte 9, tel. 12 422 87 55, w. 126 (u p. Kingi Techmańskiej). Warunkiem zakupu książki jest dostarczenie odpisu dyplomu ukończenia studiów psychologicznych lub dokumentu zaświadczającego zaliczenie IV roku studiów.

Na bazie tej pozycji wydawniczej prowadzona będzie część zajęć. Książka jest też niezbędną pomocą w sygnowaniu i interpretacji poszczególnych przypadków.