O nas

Agnieszka Rohde

Rejestracja: 507 107 329

Absolwentka pedagogiki społecznej oraz studiów podyplomowych z zakresu – terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Ukończyła również kurs licencyjny z zakresu Metody dobrego startu, autorstwa prof. Marty Bogdanowicz. Tak wszechstronne przygotowanie oraz praca w zespołach integracyjnych daje wymierne, pozytywne rezultaty w pracy z dziećmi z rozpoznaniem dysleksji, dysgrafii i dysortografii oraz innych specyficznych potrzeb edukacyjnych.
Prowadzone przez nią zajęcia mają również charakter ogólnorozwojowy. Podnoszą motywacje i potrzebę osiągnięć dziecka, budują poczucie własnej wartości, ukazują nieodkryte możliwości.
Jej zainteresowania poparte sudiami podyplomowymi w zakresie socjoterapii i mediacji, skupiają się również wokół mediacji rówieśniczych. Mediacje opiera o teorie konfliktu i pozytywnej komunikacji interpersonalnej.


Agnieszka Rohde