Terapia środowiskowa młodzieży z zaburzeniami zachowania z pandemią w tle

Uczestnicy zapoznają się z doniesieniami współczesnych badań nad skutecznością psychoterapii w warunkach pandemii oraz specyficznym wpływem doświadczeń izolacji na poszczególne grupy pacjentów.

Szczegóły »

Kontrowersje wokół opiniowania psychologicznego wybranych zjawisk obserwowanych w sytuacji okołorozwodowej

W części wprowadzającej dr Alicja Czerederecka przedstawi najczęściej pojawiające się nieprawidłowości w rozwoju dziecka w związku z jego uwikłaniem w sytuację okołorozwodową oraz ich odniesienie do poszczególnych etapów rozwoju psychicznego.

Szczegóły »

Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym

Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia różnicowania diagnostycznego objawu, budowanie wsparcia dla pacjenta, przede wszystkim dziecięcego i jego rodziny. Wskaże metody pracy z osobami przejawiającymi objawy psychosomatyczne.

Szczegóły »

Grażyna Dybcio

Grażyna Dybcio