Techniki pracy terapeutycznej z dzieckiem w trudnej sytuacji rodzinnej

Udział w szkoleniu ma ułatwić psychologom i pedagogom stosowanie takich narzędzi, które są pomocne w pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku 6-12 lat będących w trudnej sytuacji rodzinnej.
Nacisk będzie położony na rozumienie przeżyć dziecka, jego możliwości i potrzeb oraz stwarzanie szansy na korygowanie urazów, których doświadczyło.

Szczegóły »

Ocena neuropsychologiczna zespołów otępiennych w kontekście klinicznym i sądowym

Podczas szkolenia zostanie omówiona charakterystyka zespołów otępiennych o różnorodnej etiologii oraz problemy dotyczące ich różnicowania i prawidłowego rozpoznawania w zależności od zadań przed jakimi staje psycholog w kontekście klinicznym i sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem w przypadku opracowywania opinii sądowo-psychologicznych przez biegłych.

Szczegóły »

Somatyczne i behawioralne maski poważnych problemów emocjonalnych w wieku rozwojowym

Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia różnicowania diagnostycznego objawu, budowanie wsparcia dla pacjenta, przede wszystkim dziecięcego i jego rodziny. Wskaże metody pracy z osobami przejawiającymi objawy psychosomatyczne.

Szczegóły »

Grażyna Dybcio

Grażyna Dybcio