O nas

Grażyna Dybcio

Rejestracja: 507 107 329

Pedagog, specjalista z zakresu nauczania początkowego. Absolwentka kursu kwalifikacyjnego terapii pedagogicznej i studiów podyplomowych w tym zakresie. Daje jej to przygotowanie do prowadzenia zajęć z dziećmi z rozpoznaniem dysleksji, dysgrafii i dysortografii.
Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki i glottodydaktyki oraz szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć metodą Kinezologii edukacyjnej P.Denissona.
Tak wszechstronne przygotowanie oraz doświadczenie, pozwala jej w trakcie prowadzonych zajęć z dziećmi, uwzględnić wszystkie specyficzne potrzeby związane z ich rozwojem. Pozwala również dostosować do ich potrzeb zindywidualizowany program zajęć i ćwiczenia.


Grażyna Dybcio