O nas

Agnieszka Ćwierz

Rejestracja: 600 314 802

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant PTP, absolwentka Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Po podjęciu pracy w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, odbyła wymagane staże i zdała egzamin specjalizacyjny I stopnia z psychologii klinicznej. Następnie w ramach kształcenia podyplomowego ukończyła Czteroletni Całościowy Kurs z Psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kilkumiesięczne staże w Oddziale Dziennym Zakładu Psychoterapii CM UJ i w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jednocześnie praktykując w Oddziale Nerwic i w Poradni Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie pod superwizją doświadczonych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. W 2010 r. zdała państwowy egzamin na Certyfikat Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem obu towarzystw naukowych, a do czerwca 2012 r. pełniła obowiązki przewodniczącej Lubelskiego Oddziału Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP przez dwie kadencje. Aktualnie, pozostając pod stałą superwizją i dbając o przestrzeganie standardów i zasad etycznych wyznaczonych przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP, szkoli się nadal, by uzyskać tytuł superwizora PTP. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami młodymi wkraczającymi w dorosłość i przeżywającymi trudności separacyjne, czy to w postaci zaburzeń nerwicowych czy też zaburzeń odżywiania się, a także ludźmi dorosłymi w sytuacji kryzysu osobistego, rozwojowego, małżeńskiego. W swojej pracy, opierając się na gruntownym przeszkoleniu i praktyce w nurcie psychoterapii psychodynamicznej, stara się integrować różne podejścia teoretyczne, szukając nade wszystko dobra pacjenta.


Agnieszka Ćwierz