Wprowadziliśmy nowe szkolenie dr n. med. Krzysztofa Szwajcy pod tytułem: Blisko i daleko pełnej dorosłości – konflikty i kryzys w obszarze tożsamości, a leczenie w adolescencji. Więcej o szkoleniu. Zapraszamy !
Share →

Discover more from Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading