Zachęcamy do lektury najnowszego numeru „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” („Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) – 3/2016. www.psychiatria.com.pl Znajdą w nim Państwo m.in.:
  • The role of EEG and CT scan in the assessment of criminal responsibility in homicide offenders or perpetrators of severe body injury
    Anna Sieradzka, Magdalena Erendt-Bartczak, Konrad Jankowski
  • Uwarunkowania prób samobójczych u nastoletnich pacjentów szpitali i klinik psychiatrycznych w perspektywie psychologicznej
    Marlena Stradomska, Jolanta Wolińska, Milena Marczak
  • Negatywne i pozytywne następstwa doświadczonej traumy – rola ruminacji
    Nina Ogińska-Bulik
Share →