Zachęcamy do lektury najnowszego numeru „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” („Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) – 4/2016, w całości poświęconego PROCESOM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA O ZABURZONYM ROZWOJU. Tematyka ta została szeroko omówiona w dniach 20–22 października 2016 roku na I Międzynarodowej konferencji z cyklu Wczesna interwencja – Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny.

W numerze znajdą Państwo następujące artykuły:

Informacje w zakresie prenumeraty „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” można uzyskać na stronie: http://www.psychiatria.com.pl/ oraz pod adresem: redakcja@psychiatria.com.pl.
Share →