Szkolenia dla instytucji

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci po przebytej traumie (PTSD)

Szkolenie prowadzi dr Izabela Banasikowska

Psycholog kliniczny dziecka. Ukończyła Wydział Psychologii oraz pięcioletnie studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od 10 lat pracuje jako diagnosta i terapeuta w różnych warszawskich ośrodkach terapeutyczno-diagnostycznych. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone jest zapoznaniu uczestników z podstawami nowego, efektywnego programu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Skoncentrowanej na Traumie (ang. Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy – TF-CBT), który opracowano z myślą o dzieciach po przebytej traumie. Ten krótkoterminowy program (12-16 tygodni) obejmuje wiele elementów, których zastosowanie – jak pokazują wyniki badań – wpływa pozytywnie na nastrój, zachowanie, kontakty społeczne i samoocenę dzieci już od 4 roku życia. Propozycja programowa zakłada poznanie idei programu Terapii Poznawczo-Behawioralnej Skoncentrowanej na Traumie, jego poszczególnych etapów i technik terapeutycznych, obejmie również omówienie kryteriów diagnostycznych PTSD i różnic diagnostycznych PTSD dorosłych oraz dzieci. Forma zajęć Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy. Program szkolenia
  • psychoedukacja dziecka i rodziny na temat traumy,
  • ćwiczenie umiejętności regulowania emocji,
  • zindywidualizowany program radzenia sobie ze stresem,
  • towarzyszenie dziecku w trakcie mówienia/pisania/rysowania na temat jego traumy,
  • przetwarzanie poznawcze i emocjonalne zdarzeń traumatycznych,
  • trening dla rodziców,
  • uczenie się umiejętności zapewnienia sobie bezpieczeństwa,
  • radzenie sobie z podobnymi do traumy zdarzeniami/bodźcami, jeśli wystąpią w przyszłości (plan zapobiegania nawrotom).
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.