Szkolenia dla instytucji

Choroba psychiczna – objawy, ostry epizod, remisja, aspekty prawno-opiekuńcze

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będą informacje związane z prawidłowo postawionym rozpoznaniem i koniecznością podjęcia leczenia przez pacjenta/ podopiecznego, a jego perspektywą prawidłowego funkcjonowania rodzinnego, społecznego i zawodowego. Przedstawione zostaną programy zaradcze i terapeutyczne o potwierdzonej skuteczności wraz z aspektami prawno-opiekuńczymi.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

 • Choroba psychiczna, remisja, ostry epizod, podwójna diagnoza – dyskusja pojęć.
 • Zaburzenia z grupy schizofrenii, zaburzenia afektywne, zaburzenia schizoafektywne, schizotypowe, inne zespoły urojeniowe – opis zespołów psychopatologicznych.
 • Objawy w chorobach psychicznych – objawy prodromalne, ostry epizod psychotyczny, objawy pozytywne i negatywne.
 • Schizofrenia u młodzieży – jak zaczyna się choroba?
 • Podwójna diagnoza – uzależnienie wraz z chorobą psychiczną – aspekty praktyczne, trudności, postępowanie.
 • Funkcjonowania społeczne i zawodowe osób chorujących psychicznie. Stygmatyzacja.
 • Zagadnienia prognostyczne oraz związane z dziedziczeniem chorób psychicznych.
 • Choroby psychiczne a zaburzenia osobowości.
 • Choroby psychiczne a zachowania agresywne i autoagresywne oraz próby samobójcze.
 • Sytuacja dziecka w rodzinie z chorobą psychiczną.
 • Podstawy farmakoterapii osób chorujących psychicznie.
 • Potrzeby psychoterapeutyczne osób chorujących psychicznie.
 • Terapia rodzinna, wsparcie rodzinne, poradnictwo rodzinne w rodzinach z chorobą psychiczną. Wskaźnik ujawnianych uczuć.
 • Interwencja kryzysowa w chorobach psychicznych.
 • Przymusowe leczenie – problemy merytoryczne i prawne.
 • Inne aspekty prawno-opiekuńcze związane ze wsparciem osób chorujących psychicznie.
 • Sytuacje trudne w pracy z osobami chorującymi psychicznie – scenki – praca z objawami, klient urojeniowy, klient agresywny.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.