Szkolenia dla instytucji

Zaburzenia nastroju u dzieci

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Charakter i zakres szkolenia

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie rozpoznawania objawów zaburzeń nastroju występujących u dzieci i młodzieży w kontekście zaburzeń nastroju u dorosłych. Omówiona zostanie diagnostyka zaburzeń nastroju z uwzględnieniem charakterystyki rozwojowej i związanych z nią najczęstszych trudności w funkcjonowaniu oraz stosowanie oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka i systemu rodzinnego.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

 1. Zaburzenia nastroju a wiek. Czym różni się depresja u młodzieży od depresji dziecięcej.
 2. Czy dziecięce zburzenia nastroju mają coś wspólnego z zaburzeniami u osób dorosłych:
  • rokowania związane z dziecięcymi zaburzeniami nastroju,
  • wczesne prodromy problemów zdrowia psychicznego u dorosłych.
 3. Dziecięce ekwiwalenty manii u osób dorosłych – kontrowersyjne i ważne zagadnienie diagnostyczne.
 4. Cierpienie dziecka a depresja:
  • depresja dziecięca reakcją na krzywdzenie,
  • depresja dziecięca reakcją na separację.
 5. Dziecięce pobudzenie, irytacja, niestałość, zachowania opozycyjne a depresja.
 6. Znaczenie rodziny – jak diagnozować kontekst rodzinny.
 7. Podejście terapeutyczne:
  • jakie oddziaływania są najbardziej skuteczne,
  • integracja oddziaływań,
  • znaczenie terapii indywidualnej dziecka,
  • czy potrzebne są oddziaływania farmakologiczne.
 8. Znaczenie interwencji środowiskowych – jak wspierać/współtworzyć system wsparcia dla rodziny dziecka depresyjnego.
 9. Kwestie prawne i etyczne.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.