Szkolenia dla instytucji

Metody aktywizacji osób i grup zagrożonych społeczną marginalizacją i wykluczeniem (pacjenci psychiatryczni, trudna młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomni, seniorzy)

Szkolenie prowadzi mgr Rachela Molicka

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Twórczyni Teatru trochę Innego, w którym aktorami są osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne psychicznie, fizycznie i intelektualnie, młodzież, seniorzy itp.). Autorka scenariuszy i sztuk teatralnych, od lat prowadząca warsztaty twórcze i kreatywne z wykorzystaniem różnych dziedzin artystycznych (teatr, film, literatura) dla różnych grup profesjonalistów pracujących z grupami. Inicjatorka, współzałożycielka i od 2003 roku prezes Zarządu Stowarzyszenia Skrzydła – Centrum Terapii, Sztuki i Integracji. Była kilkakrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie teatr. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie będzie obejmowało zapoznanie się uczestników, poprzez ich osobiste doświadczenie, z wykorzystaniem aktywnych, kreatywnych metod i technik w pracy z osobami i grupami zagrożonymi społeczną marginalizacją i wykluczeniem (pacjenci psychiatryczni, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomni, seniorzy itp.).

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów zajęciowych, psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, psychoterapeutów, pracowników świetlic środowiskowych i domów opieki, pracujących z różnymi grupami osób i szukających sposobów na poszerzenie umiejętności i zakresu pracy warsztatowej w prowadzeniu grup.

Uwaga: Aby wziąć udział w zajęciach nie są wymagane od uczestników jakiekolwiek zdolności artystyczne! Forma zajęć Zajęcia będą miały charakter warsztatowy i zostaną przeprowadzone według autorskiego programu mgr Racheli Molickiej, opartego przede wszystkim o psychodramę wg Moreno, z wykorzystaniem różnorodnych technik kreatywnych z obszaru teatru, muzyki, literatury, a także pracy z ciałem. Program szkolenia
  1. Arteterapia: rodzaje i cele oraz obszary zastosowania.
  2. Elementy psychodramy.
  3. Metody i techniki teatralne.
  4. Elementy choreoterapii, muzykoterapii i pracy z instrumentem.
  5. Literatura: słowo, dialog, budowanie historii.
Czas trwania szkolenia Trzydniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.