Szkolenia dla instytucji

Formy pomocy i terapii stosowane wobec rodziny z identyfikowanym pacjentem uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych

Szkolenie prowadzi mgr Andrzej Myśliński

Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, absolwent Szkoły Animatorów Profilaktyki Środowiskowej, trener w Ośrodeku Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej “Mrowisko”, członek Zarządu Głównego TPŚ Mrowisko. Swoje dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w licznych ośrodkach zajmujących się profilaktyką uzależnień takich jak Mrowisko (dyrektor Młodzieżowego Óśrodka Terapeutyczny Mrowisko w Sopocie), MONAR oraz w szpitalnym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu (OTUA) w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, gdzie pracuje do chwili obecnej. Od sześciu lat współpracuje z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. Prowadzi szereg szkoleń warsztatowo-edukacyjnych dla zróżnicowanych grup odbiorców. Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z obrazem rodziny, w której występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, gdzie długotrwałe współżycie z osobą uzależnioną staje się źródłem cierpień i zaburzeń emocjonalnych. W oparciu o analizę konkretnych przypadków zostaną przedstawione strategie pracy terapeutycznej oraz formy pomocy. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia. Program szkolenia
 1. Formy pomocy rodzinie osoby uzależnionej:
  • grupy terapeutyczne – kiedy i dla kogo,
  • grupy edukacyjne – zakres tematyczny,
  • grupy samopomocowe – idea, prowadzenie,
  • rozmowy motywujące dla osób współuzależnionych – schemat prowadzenia rozmowy,
  • terapia małżeńska – procedury i sposoby postępowania.
 2. Psychoterapia dla poszczególnych członków rodziny:
  • osoby współuzależnione – od diagnozy do programu terapeutycznego,
  • osoby uzależnione – Osobiste Programy Terapeutyczne, prezentacja,
  • dzieci i młodzież – formy pomocy, procedury postępowania,
  • DDA – lista cech, formy terapii,
  • osoby doświadczające przemocy – program pomocy.
 3. Studium przypadku:
  • diagnoza problemowa:
   • elementy,
   • narzędzia diagnostyczne,
   • indywidualny program terapeutyczny
   • analiza konkretnych przypadków,
  • strategie pracy terapeutycznej – ćwiczenia.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.