Szkolenia dla instytucji

W poszukiwaniu własnej tożsamości – praca grupowa z adolescentami

Szkolenie prowadzą mgr Kamila Becker

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, licencjonowany trener PTP, absolwentka trzyletniej Szkoły Psychoterapii INTRA. Zawodowo związana jest z Poradnią OPTA, gdzie zajmuje się prowadzeniem konsultacji wychowawczych dla rodziców. W ramach pracy terapeutycznej prowadzi terapię indywidualną dorosłych i dzieci, grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty edukacyjne dla rodziców. W Podyplomowym Studium Terapii i Treningu Grupowego UW wykładała problematykę dziecka krzywdzonego.

mgr Anna Drewnowska

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością Psychologia Kliniczna Dziecka. Ukończyła czteroletnie podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, realizowane we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz MABOR Centrum Psychologiczno-Medycznego, dwuletnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Pracowni Metod i kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecnie pracuje w specjalistycznej poradni zajmującej się psychoterapią dzieci, młodzieży i rodzin. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie poświęcone będzie zarówno teoretycznym jak również praktycznym aspektom psychoterapeutycznej pracy z nastolatkami. Celem szkolenia będzie nabycie przez jego uczestników umiejętności prowadzenia grupy terapeutycznej dla młodzieży. Na szkoleniu będzie można uzyskać wiedzę na temat specyfiki okresu adolescencji, budowania kontaktu z nastolatkiem i jego rodzicami, a także poznać zasady efektywnej pracy grupowej w oparciu o przygotowane przypadki z zawodowej praktyki osób prowadzących szkolenie. Treści zaprezentowane podczas szkolenia będą przydatne zarówno podczas pracy indywidualnej, jak i grupowej z młodzieżą. Forma zajęć Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, poparty częścią teoretyczną. Praca warsztatowa przebiegać będzie w parach i małych podgrupach i wzbogacona zostanie analizą przypadków. Program szkolenia
 1. Grupa terapeutyczna i jej specyfika – organizacja warsztatu terapeuty – zasady pracy z grupą:
  • normy grupowe,
  • różne formy terapii grupowej,
  • proces grupowy,
  • czynniki leczące,
  • zadania terapeuty.
 2. Proces rozwoju adolescencyjnego – charakterystyka i wyzwania:
  • zaburzenia w przebiegu okresu dorastania: dorastanie w rodzinie dysfunkcyjnej, zaburzenia odżywiania, depresja, myśli samobójcze,
  • specyfika komunikacji nastolatków,
  • rozwój psychoseksualny.
 3. Jak organizować grupę dla młodzieży – wskazówki praktyczne:
  • dobór pacjentów – indywidualna terapia czy grupowa,
  • kontrakt terapeutyczny,
  • trudności w terapii grupowej prowadzonej z młodzieżą,
  • zmiany pojawiające się pod wpływem psychoterapii,
  • wpływ rodzica na proces psychoterapii dziecka.
 4. Opis przypadków – przebieg terapii grupowej u pacjentów z różnymi trudnościami zaburzającymi proces adolescencyjny. Praca w oparciu o przygotowane studia przypadków i doświadczenia zawodowe uczestników.
 5. Znaczenie superwizji
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych.