Szkolenia dla instytucji

Jak radzić sobie z konfliktem pomiędzy rodzicami skonfliktowanych dzieci a nauczycielami na terenie placówek oświatowo-wychowawczych – wykorzystanie technik negocjacyjnych i mediacyjnych

Szkolenie prowadzi mgr Maria Glegoła-Szczap

Psycholog kliniczny (Wydział Psychologii UW). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu problemów rodziny (IPSiR UW) i psychologii sądowej (UŚ) oraz kurs terapii krótkoterminowej BSFT i ekologicznej terapii rodzin. Mediacje w sprawach rodzinnych prowadzi od ponad 15 lat. Członek założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz jego vice-prezes do 2010r. Od 2006 roku członek Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Rekomendowany trener SMR – prowadzi szkolenia dla mediatorów, warsztaty z metod rozwiązywania konfliktów, zajęcia dla studentów (UKSW, UW). Superwizor mediacji. Autorka publikacji dotyczących problematyki mediacji rodzinnej. Przez 10 lat była biegłym sądowym z zakresu psychologii przy SO w Warszawie, specjalistka z zakresu diagnozy problemów małżeńskich i wychowawczych; od wielu lat współpracuje z Fundacją “Dzieci Niczyje”. Charakter i zakres szkolenia Podstawowym celem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów w relacjach nauczycieli / wychowawców / pedagogów z rodzicami uczniów, między pracownikami placówki oraz między rodzicami zwaśnionych uczniów.

Zawartość merytoryczna szkolenia obejmuje wszechstronne omówienie przyczyn powstawania i eskalacji konfliktów. Przyjrzenie się najczęstszym sposobom radzenia sobie z konfliktami oraz zaprezentowanie i przećwiczenie opartych o techniki negocjacyjne i mediacyjne metod deeskalacji i rozwiązywania konfliktów. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Część warsztatowa poprzedzona będzie krótkim wprowadzeniem teoretycznym. Program szkolenia
  1. Anatomia konfliktu (definicja, przyczyny, dynamika).
  2. Czynniki eskalacji konfliktu.
  3. Sposoby i indywidualne strategie radzenia sobie z konfliktem.
  4. Negocjacje pozycyjne skoncentrowane na interesach.
  5. Mediacja jako procedura rozwiązywania konfliktów.
  6. Emocje i ich wpływ na dynamikę konfliktu.
  7. Analiza doświadczeń własnych uczestników szkolenia w zakresie radzenia sobie z konfliktami (ewentualnie możliwość pracy superwizyjnej nad konkretnym przypadkiem).
Czas trwania szkolenia Trzydniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.