Szkolenia dla instytucji

Terapia ofiar wykorzystania seksualnego

Szkolenie prowadzą mgr Maria Keller-Hamela

Psycholog kliniczny, dyrektor ds. współpracy zagranicznej oraz członek zarządu Fundacji Dzieci Niczyje. Ma doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci krzywdzonych, budowaniu zespołów interdyscyplinarnych, także tworzeniu programów pomocy dzieciom krzywdzonym w Polsce i Europie Wschodniej. Posiada certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydany przez PARPA oraz IPZ. Jest ekspertem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzeniu i Zaniedbywaniu Dzieci (ISPCAN). Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika “Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”.

mgr Jolanta Zmarzlik

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym w Fundacji Dzieci Niczyje, posiada certyfikat specjalisty PARPA oraz IPZ. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i dorosłych, wydaje opinie psychologiczno-sądowe, prowadzi szkolenia w zakresie problematyki dziecka krzywdzonego. Autorka publikacji dotyczących przemocy stosowanej wobec dzieci. Charakter i zakres szkolenia Celem szkolenia będzie poznanie przez uczestników zasad planowania pracy terapeutycznej oraz zapoznanie się z metodami pracy z dzieckiem i jego rodziną Forma szkolenia Zajęcia będą miały charakter pracy teoretyczno-warsztatowej. Ilustrowane będą analizą przypadków, opartą na doświadczeniu i praktyce zawodowej osób prowadzących zajęcia. Program szkolenia
 1. Planowanie warunków pomocy psychologicznej:
  • wybór terapeuty,
  • konieczne warunki zewnętrzne,
  • czas terapii,
  • współpraca z innymi profesjonalistami.
 2. Zakres diagnozy terapeutycznej.
 3. Cele terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie.
 4. Kontrakt terapeutyczny.
 5. Identyfikowanie obszarów pracy terapeutycznej.
 6. Rola rodzica/opiekuna w procesie terapeutycznym.
 7. Wybrane metody pracy z dzieckiem.
 8. Specyficzne trudności w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie.
 9. Superwizja przypadków prowadzonych przez uczestników szkolenia.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych.