Szkolenia dla instytucji

Mediacje rodzinne formą rozwiązania sytuacji konfliktowych – zastosowanie i ograniczenia

Szkolenie prowadzą mgr Maria Glegoła-Szczap

Psycholog kliniczny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu problemów rodziny, studia podyplomowe z zakresu psychologii sądowej oraz szkolenie podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych i małżeńskich. Ukończyła także kurs terapii krótkoterminowej i terapii rodzin. Jest członkinią-założycielką Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR), w latach 2004-2010 jego vice-prezeską, oraz członkinią Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Rekomendowana przez SMR trenerka w zakresie umiejętności mediacyjnych oraz superwizorka mediacji. Prowadzi szkolenia dla mediatorów rodzinnych oraz zajęcia dla studentów (UW, UKSW). Od 2006 praktykuje jako mediator w Ośrodku Mediacji “Mediatorzy.pl” (wcześniej “Klinika Konfliktu”). Jest biegłym sądowym z zakresu psychologii przy SO w Warszawie. Specjalistka z zakresu diagnozy problemów małżeńskich i wychowawczych. Autorka publikacji dotyczących mediacji rodzinnych.

mgr Konrad Sobczyk

Mediator Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz mediator na międzynarodowej liście prowadzonej przez Niemiecki Federalny Związek ds. Mediacji Rodzinnej (BAFM), posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji zgodne z Europejską Kartą ds. Prowadzenia Mediacji Rodzinnej. Prowadzi mediacje rodzinne, społeczne i organizacyjne w Ośrodku Mediacji “Klinika Konfliktu”. Jest członkiem Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka jako mediator rodzinny. Jest rekomendowanym przez SMR trenerem w zakresie umiejętności mediacyjnych. Prowadzi szkolenia dla mediatorów rodzinnych oraz zajęcia z mediacji rodzinnej w ramach studiów podyplomowych na UKSW w Warszawie. Charakter i zakres zajęć Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi. Obejmują seminarium oraz wykład z elementami praktycznego warsztatu z wykorzystaniem wiedzy i dotychczasowych doświadczeń zawodowych uczestników. Specyfiką konfliktu w sprawach rodzinnych jest pozostawanie ze sobą w bliskiej, osobistej i często trwałej relacji stron zaangażowanych w spór (konflikty mające miejsce w sytuacji rozstania się małżonków, rozwodu i separacji, konflikty małżeńskie i rodzicielskie). Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z procesem mediacji rodzinnej w takim stopniu, by mogli w zasadnych przypadkach polecać skorzystanie z niej w swojej pracy z rodzinami. Program szkolenia
 1. Teoretyczne zagadnienia programowe:
  • czym jest mediacja rodzinna i jakie są obszary jej zastosowania
  • zasady i przebieg procesu mediacji
  • rola mediatora i jego wpływ na przebieg mediacji
  • różnice między mediacją a innymi formami pomocy w sytuacjach konfliktowych
  • wskazania i przeciwwskazania do mediacji
  • wykorzystanie mediacji w postępowaniu sądowym (sprawy opiekuńcze i cywilne – w tym rozwodowe)
  • kto może skorzystać z mediacji
  • gdzie można skorzystać z mediacji
 2. Aspekty praktycznego zastosowania mediacji, z uwzględnieniem korzyści jakie wynikają z niej dla stron konfliktu (aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach i symulacjach)
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.