Szkolenia dla instytucji

Dziecko z trudnościami adaptacyjnymi – budowanie obrazu JA w terapii poznawczo – behawioralnej, wybrane zagadnienia

Szkolenie prowadzi mgr Izabela Banasikowska

Psycholog kliniczny dziecka. Ukończyła Wydział Psychologii oraz pięcioletnie studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od 10 lat pracuje jako diagnosta i terapeuta w różnych warszawskich ośrodkach terapeutyczno-diagnostycznych. Charakter i zakres szkolenia Tematyka szkolenia będzie obejmować zagadnienia zaburzeń emocjonalnych powiązanych z poziomem samooceny u dzieci reagujących nadmiernym lękiem, co w znaczący sposób wpływa na relacje rówieśnicze. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają szereg skutecznych poznawczo-behawioralnych metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą ujawniającą trudności w obszarze adaptacji społecznej. Uczestnicy dowiedzą się również, w jaki sposób koordynować współpracę z rodzicami i szkołą oraz jak spożytkować ją w procesie terapeutycznym. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę dziecko-rodzice-szkoła, a w przypadku pracy w dzieckiem na wzbudzeniu jego ciekawości, nawiązaniu współpracy, zachęcaniu do eksperymentowania, empatii i nagradzaniu za postępy. Forma zajęć Zajęcia będą miały charakter teoretyczno – warsztatowy wzbogacony pracą w parach i małych podgrupach, popartą prezentacją audiowizualną. Program szkolenia
  1. Sprawdzone modele poznawcze zaniżonej samooceny i zaburzonych emocji (w szczególności lęku związanego z kontaktem z rówieśnikami/dorosłymi).
  2. Teoria poznawczo-behawioralna leżąca u podstaw strategii stosowanych w leczeniu zaburzeń lękowych oraz niskiej samooceny – powiązanie myśli z emocjami i zachowaniem jako podstawa podejścia poznawczo-behawioralnego.
  3. Metody relaksacyjne zmniejszające niepokój wyrażony szeregiem reakcji fizjologicznych.
  4. Metody poznawcze związane ze zdobywaniem nowych umiejętności społecznych:
    • rozwiązywania bieżących problemów;
    • nowe spojrzenie na codzienne sytuacje życiowe.
  5. Metody behawioralne pomagające w zmniejszaniu unikania i zwiększaniu poczucia bezpieczeństwa oraz poczucia sprawczości.
  6. Metody poznawcze służące budowaniu adekwatnej samooceny.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.