Szkolenia dla instytucji

Kreatywne techniki pracy warsztatowej z grupą

Szkolenie prowadzi mgr Rachela Molicka

Certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP, terapeutka psychodramy. Twórczyni Teatru trochę Innego, w którym aktorami są osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne psychicznie, fizycznie i intelektualnie, młodzież, seniorzy itp.). Prowadzi Specjalistyczny Gabinet Psychoterapii. Autorka scenariuszy i sztuk teatralnych, od lat prowadząca warsztaty twórcze i kreatywne z wykorzystaniem różnych dziedzin artystycznych (teatr, film, literatura) dla różnych grup profesjonalistów pracujących z grupami. Inicjatorka, współzałożycielka i od 2003 roku prezes Zarządu Stowarzyszenia Skrzydła – Centrum Terapii Sztuki i Integracji. Kilkukrotna stypendystka Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie: teatr. Charakter i zakres szkolenia Szkolenie będzie obejmowało zapoznanie się uczestników, poprzez ich osobiste doświadczenie, z wykorzystaniem aktywnych, kreatywnych metod i technik w pracy z różnymi grupami osób (pacjenci psychiatryczni, młodzież, osoby niepełnosprawne, bezdomni, seniorzy itp.). Zaprezentowane zostaną kreatywne i twórcze metody oraz techniki z obszaru teatru, filmu, muzyki, pracy z ciałem, literatury i psychodramy. Przedstawione techniki mają zastosowanie w pracy z grupą o charakterze socjoterapeutycznym, terapeutycznym i rozwojowym. Forma zajęć Zajęcia będą miały charakter warsztatowy z wykorzystaniem różnorodnych technik kreatywnych z obszaru teatru, filmu, muzyki, pracy z ciałem, literatury i psychodramy. Program szkolenia Szkolenie przeprowadzone będzie według autorskiego programu mgr Racheli Molickiej.
  1. Arteterapia: rodzaje i cele oraz obszary zastosowania.
  2. Elementy psychodramy.
  3. Metody i techniki teatralne: teatroterapia, dramatoterapia, Payback Theater, Forum Theater. Impro.
  4. Elementy choreoterapii, muzykoterapii i pracy z instrumentem.
  5. Literatura: słowo, dialog, budowanie historii.
  6. Film i sztuki wizualne.
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych.