Szkolenia dla instytucji

Tworzenie planu opieki rodzicielskiej na drodze mediacji jako porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej w sytuacji rozwodu

Prowadzący szkolenie mgr Maria Glegoła-Szczap

Psycholog kliniczny. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu problemów rodziny, studia podyplomowe z zakresu psychologii sądowej oraz szkolenie podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych i małżeńskich. Ukończyła także kurs terapii krótkoterminowej i terapii rodzin. Jest członkinią-założycielką Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR), w latach 2004-2010 jego vice-prezeską, oraz członkinią Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR. Rekomendowana przez SMR trenerka w zakresie umiejętności mediacyjnych oraz superwizorka mediacji. Prowadzi szkolenia dla mediatorów rodzinnych oraz zajęcia dla studentów (UW, UKSW). Od 2006 praktykuje jako mediator w Ośrodku Mediacji “Mediatorzy.pl” (wcześniej “Klinika Konfliktu”). Jest biegłym sądowym z zakresu psychologii przy SO w Warszawie. Specjalistka z zakresu diagnozy problemów małżeńskich i wychowawczych. Autorka publikacji dotyczących mediacji rodzinnych. Charakter i zakres szkolenia Rozwód jest bardzo trudnym doświadczeniem dla wszystkich członków rodziny. Rozstający się małżonkowie, choć już nie są parą, nadal pozostają rodzicami. Zgodnie ze znowelizowanym w 2008 KRiO sąd uzależnia powierzenie po rozwodzie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojgu rodzicom od przedstawienia przez nich “porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej”. Koncepcja tego porozumienia nawiązuje do amerykańskiego wzorca tzw. “planu wychowawczego” będącego wynikiem negocjacji między rodzicami i dobrowolnego zobowiązania się przez nich przed sądem do określonego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem kontaktów. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z ramowym planem wychowawczym (co musi / powinno zostać ustalone przy rozwodzie), oraz dowiedzą się jak procedura mediacji może pomóc rozstającym się małżonkom zbudować porozumienie uwzględniające potrzeby i możliwości zarówno rodziców jak i dziecka, jak badać obszary zgody i rozbieżności, jakie są różne możliwe warianty sprawowania opieki. Forma zajęć Zajęcia obejmują formy pracy warsztatowej oraz wykładu, prowadzone będą metodami aktywnymi (symulacje i ćwiczenia). Program szkolenia
  1. Kontekst prawny porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej
  2. Ramowy plan wychowawczy
  3. Gotowość i motywacja do skorzystania z mediacji
  4. Podstawowe zasady oraz przebieg procesu mediacji
  5. Rola i zadania mediatora na poszczególnych etapach mediacji
  6. Sprawdzanie funkcjonalności ustaleń
  7. Rola emocji w procesie mediacji
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.