Szkolenia dla instytucji

Rodzice czy dziecko – kto kogo przyprowadza na terapię – w poszukiwaniu zagubionej relacji

Prowadzący szkolenie dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego). Charakter i zakres szkolenia “Naiwne”, redukcjonistyczne rozumienie objawów prezentowanych przez klientów/pacjentów dziecięco – młodzieżowych, jest częstym błędem popełnianym przez profesjonalistów. Skutkuje podejmowaniem działań, które nie są skuteczne. Dopiero odsłonięcie kontekstów, szczególnie kontekstów rodzinnych, daje nam lepsze rozumienie i pozwala skuteczniej planować pomoc. Objawy prezentowane przez młodych ludzi są osadzone w życiu rodziny, uwikłane w problemy lojalności, bliskości, gry rodzinne. Często “zły”, sprawiający kłopoty adolescent, “poświęca” się dla rodziny. Szkolenie uczy wrażliwości na kontekst rodzinny, prezentuje metody diagnozy systemu rodzinnego i skutecznych interwencji rodzinnych. Podejmuje temat pracy z podsystemami rodzinnymi, przede wszystkim w sytuacji kiedy zza objawów psychopatologicznych prezentowanych przez dziecko wyłania się kryzys pary rodzicielskiej. Forma zajęć Szkolenie prowadzone będzie w formie seminarium, wzbogaconego elementami pracy warsztatowej, z prezentacją przypadków i możliwością grupowej superwizji procesów terapeutycznych. Program szkolenia
  1. Diagnoza systemu rodzinnego, wpływ kontekstu rodzinnego na prezentowane objawy u dziecka.
  2. Kontekstualne rozumienie objawów psychopatologicznych – cykl życia rodziny, relacje w diadzie rodzicielskiej, wiek dziecka.
  3. Konflikty lojalności, triangulacje jako czynniki powstawania zaburzeń emocjonalnych.
  4. Funkcja objawu dla rodziny. Gry rodzinne wokół objawu.
  5. Interwencje terapeutyczne, elementy terapii systemowej, genogramy.
  6. Przejście od terapii rodzinnej (dziecka) do terapii pary. Zmiana kontraktu.
  7. Konsultacje symulowanej rodziny z problemem.
  8. Studium przypadków
Czas trwania szkolenia Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.