Oferta aktualnych szkoleń

Superwizja w nurcie integratywnym

Superwizor mgr Danuta Łopalewska

Psycholog kliniczny specjalista II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Zawodowo związana była z Ośrodkiem Leczenia Nerwic w Krakowie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. Od 1994 pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Krakowie w Oddziale Dziennym. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną pacjentów po kryzysach psychicznych, długoterminową psychoterapię ambulatoryjną. Ma doświadczenie w prowadzeniu superwizji przebiegu procesów psychoterapii indywidualnej i grupowej. Prowadzi superwizję w nurcie integracyjnym, uwzględniając znaczenie relacji terapeutycznej i mechanizmów w nurcie psychodynamicznym. Jej doświadczenie zawodowe i superwizyjne obejmuje pracę z osobami dorosłymi (choroby psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, psychoterapia pacjentów po kryzysach psychotycznych). Charakter i forma spotkań Sesje superwizyjne odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbywają się w formie spotkań indywidualnych lub w małych grupach raz w miesiącu (liczebność grupy do 10 osób). Uczestnictwo polega na aktywnym przedstawianiu własnej praktyki psychoterapeutycznej (w zależności od dostępnych materiałów w formie nagrania audio, video lub dosłownego zapisu sesji terapeutycznej) oraz doskonaleniu umiejętności psychoterapeutycznych poprzez pracę seminaryjną poświęconą omawianiu zaprezentowanej pracy z pacjentami. Czas trwania sesji Superwizja indywidualna trwa 90 minut i obejmuje dwie sesje superwizyjne.
Ssuperwizja grupowa trwa 180 minut i obejmuje cztery sesje superwizyjne. Terminy sesji 12,13,14,15 grudnia 2019
9,10,11,12 stycznia 2020
13,14,15,16 lutego 2020
12,13,14,15 marca 2020
16,17,18,19 kwietnia 2020
14,15,16,17 maja 2020
4,5,6,7 czerwca 2020
10,11,12,13 września 2020
8,9,10,11 października 2020
5,6,7,8 listopada 2020
10,11,12,13 grudnia 2020

Kolejne terminy są w trakcie ustalania.