Oferta aktualnych szkoleń

Objawy somatyczne zwierciadłem zaburzeń nerwicowych – diagnoza postępowanie terapeutyczne, systemy wsparcia

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Krzysztof Szwajca

Specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej. W Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii CM UJ pozostaje związany głównie z Zespołem Hospitalizacji Domowej. Poza tym kieruje Krakowskim Instytutem Psychoterapii O/I, superwizuje klika ośrodków psychoterapeutycznych. W przeszłości współtworzył i kierował jeszcze dwoma innymi ośrodkami psychoterapii środowiskowej na terenie Krakowa oraz prowadził Oddział Psychiatryczny Sanatoryjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rabce-Zdroju. Nauczyciel akademicki, od wielu lat zaangażowany w szkolenie przeddyplomowe i podyplomowe z dziedziny psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, terapii rodzin, min. kierownik naukowy studiów podyplomowych w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Autor ponad 100 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych, uczeń prof. Marii Orwid. W kręgu jego zainteresowań naukowych znajdują się: psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia rodzinna, oddziaływania środowiskowe, praca terapeutyczna z rodzinami zmarginalizowanymi, problematyka posttraumatyczna (międzygeneracyjny przekaz traumy, terapia dziecięcych ofiar przemocy i molestowania seksualnego).

Charakter i zakres szkolenia

Tematyka warsztatu obejmie zagadnienia różnicowania diagnostycznego objawu, budowanie wsparcia dla pacjenta i jego rodziny. Wskaże metody pracy z osobami przejawiającymi objawy psychosomatyczne.

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie pracy warsztatowej w małych podgrupach, bądź parach. Teoria zostanie zilustrowana przykładami z pracy klinicznej osoby prowadzącej zajęcia.

Program szkolenia

 1. Związki między ciałem a psychiką. Dlaczego niektórzy łatwiej “wyrażają się” poprzez ciało/objawy somatyczne?
 2. Jak manifestuje się lęk. Somatyczne formy czyli tak zwane zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (zaburzenia hipochondryczne, zaburzenia wegetatywne, dysocjacyjne zaburzenia ruchu i inne zaburzenia dysocjacyjno-konwersyjne, uporczywe bóle psychogenne, neurastenia) – zagadnienia diagnostyczne, skala zjawiska.
 3. Różnicowanie, pogranicza diagnostyczne, wymogi ostrożności diagnostycznej:
  • objawy psychiatryczne powodowane przez chorobę somatyczną,
  • choroby psychosomatyczne,
  • somatyczne maski depresji,
  • zaburzenia pozorowane (symulacja, zespół Münhausena),
  • PTSD,
  • zespół depersonalizacji.
 4. Biologia zjawiska – układ wegetatywny i jego pobudzenie (przyspieszenie akcji serca, poty, drżenie, biegunki).
 5. Somatyczne przejawy lęku napadowego – postępowanie, leczenie.
 6. Mechanizmy konwersyjne i dysocjacyjne.
 7. Rola doświadczeń traumatycznych. Teoria stresu w rozwoju somatycznych reprezentacji zaburzeń lękowych.
 8. Znaczenie trudności w regulacji emocji. Aleksytymia. Emocje “negatywne” – gniew, złość, zazdrość, resentymenty – najtrudniejszym obszarem pracy.
 9. Jak wspierać pracę nad emocjami zamiast “odgrywania” emocji poprzez ciało.
 10. Praca poznawcza:
  • sztywne, dezadaptacyjne schematy poznawcze,
  • praca nad czynnikami behawioralnymi,
  • nauka regulacji afektu.
 11. Kontrola objawów somatycznych.
 12. Wtórne korzyści z choroby – jak pracować ze zjawiskiem.
 13. Tak zwana “rodzina psychosomatyczna” – rozumienie zjawiska, wskazówki do pracy terapeutycznej.
 14. Znaczenie kontekstu zjawienia się u specjalisty zdrowia psychicznego (klient “po przejściach”, zezłoszczony na służbę zdrowia, upokorzony “psychiatryczną” diagnozą)
 15. Budowanie systemów wsparcia, współpraca z lekarzem prowadzącym, jak uniknąć stygmatyzowania pacjenta.

Termin szkolenia

30, 31 stycznia 2016

Dwudniowe szkolenie obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Sobota – 9:00 – 18:00

Niedziela – 9:00 – 13:30

Koszt szkolenia

420 PLN