Oferta aktualnych szkoleń

Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym – terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą

Kierownik naukowy kursu dr hab. n. hum. Barbara Józefik Szkolenie prowadzą dr hab. n. hum. Barbara Józefik

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego. Adiunkt habilitowany w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Pracownią Psychologii i Psychoterapii Systemowej oraz Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Prof. nadzw. w Krakowskiej Akademii im A. Frycza Modrzewskiego. Współzałożycielka SNTR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i jej aktualna przewodnicząca. Autorka szkoleń podyplomowych z zakresu terapii systemowej, narracyjnej, problematyki zaburzeń odżywiania, współautorka i kierownik programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Autorka i współautorka ponad 120 artykułów, referatów, rozdziałów w książkach, redaktorka i współredaktorka monografii dotyczących terapii rodzin, koncepcji przywiązania i zaburzeń odżywiania. Organizatorka wielu konferencji naukowych i warsztatów poświęconych problematyce psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.

dr n. hum. Grzegorz Iniewicz

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor. Certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeuta w Oddziale Klinicznym Klinik Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, współpracownik SWPS we Wrocławiu. Autor ponad 60 publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktor książek: “Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, “Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia” i “Wprowadzenie do Psychologii LGB”, a także autor monografii “Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.

mgr Wanda Szaszkiewicz

Psycholog kliniczny posiadający certyfikat psychoterapeuty i superwizora wydany przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz licencję psychoterapeuty PTP. Jest konsultantem woj. małopolskiego ds. psychologii klinicznej. Pracuje w Zespole Leczenia Domowego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także w Centrum Psychoterapii. Jest kierownikiem jednego z oddziałów Krakowskiego Instytutu Psychoterapii. Poza psychoterapią i terapią rodzin prowadzi szkolenia i zajęcia dla studentów z tego zakresu. Powodowana ciekawością ludzi publikuje wywiady z psychoterapeutami w miesięczniku SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego “Psychoterapia”.

mgr Roma Ulasińska

Psycholog, psychoterapeuta i trener, konsultant zarządzania. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie psychologii klinicznej i certyfikat psychoterapeuty oraz superwizora SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, ma długoletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, dydaktycznej i szkoleniowo-doradczej. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

mgr Małgorzata Wolska

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zawodowo związana jest z Ambulatorium Terapii Rodzin Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ. Prowadzi szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, gdzie pełni również funkcję wicedyrektora. Jest autorką oraz współautorką wielu publikacji z dziedziny psychoterapii dzieci i młodzieży, rodzin oraz psychoterapii zaburzeń odżywiania. Od 1995 roku pełni funkcję redaktora kwartalnika “Psychoterapia” wydawanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Charakter i zakres szkolenia Terapia małżeństw jest formą klinicznej i psychoterapeutycznej pomocy parom próbującym poprawić swoją relację. Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu dynamiki tego typu terapii, co w konsekwencji ma pomóc terapeucie przeformułowywać problemy i proponować inne rozwiązania, niż te już wypróbowane i nieskuteczne oraz pomóc zachować neutralność i nie przejmowanie odpowiedzialności za zmiany w dynamice związku. Ponad to, poświęcone będzie diagnozie konfliktów i osobistych problemów partnerów oraz interwencji we wzorzec interakcji zachodzącej między nimi. Nastawione jest głównie na naukę praktycznych umiejętności terapeutycznych ale zawiera również część, badającą przydatność różnych koncepcji pracy z parami. Forma zajęć Szkolenie obejmuje 90 godzin dydaktycznych i składa się z sześciu dwudniowych spotkań po 15 godzin każdy. Realizowane jest w formie warsztatów oraz towarzyszącej im w trakcie zajęć superwizji. Program szkolenia Warsztat I – 19-20 grudnia 2015 – mgr Małgorzata Wolska
 • Omówienie koncepcji kryzysu małżeńskiego (normatywny, koluzyjny).
 • Rola terapeuty w pracy psychoterapeutycznej z parami.
 • Wskazania i przeciwwskazania do terapii par.
 • Pierwsze spotkanie z parą – ćwiczenia w diagnozowaniu kryzysu oraz przeprowadzeniu konsultacji.
 • Techniki pracy terapeutycznej z parami – omówienie i ćwiczenia.
 • Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.
Warsztat II – 30-31 stycznia 2016 – mgr Wanda Szaszkiewicz
 • Praca z małżeństwem w ostrym kryzysie, zagrażającym rozpadowi związku.
 • Problemy indywidualne partnerów, a problemy relacyjne.
 • Postępowanie terapeutyczne w sytuacji, kiedy jedna osoba chce utrzymać związek, a druga planuje rozstanie.
 • Praca z małżeństwem rozwodzącym – negocjacje rozwodowe.
 • Ćwiczenia w przeprowadzaniu konsultacji pary w ostrym kryzysie.
 • Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.
Warsztat III – 20-21 lutego 2016 mgr Roma Ulasińska
 • Praca terapeutyczna z parą niewyodrębnioną z systemu rodzinnego.
 • Zastosowanie genogramu w terapii pary.
 • Różnice w pracy z małżeństwami na różnym etapie rozwoju związku (para bez dzieci, para z małym dzieckiem, para z adolescentem, para w fazie “pustego gniazda”) – omówienie i ćwiczenia.
 • Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.
Warsztat IV – 12-13 marca 2016 – dr Grzegorz Iniewicz
 • Psychoterapia zaburzeń seksualnych. Praca z parą jednopłciową.
 • Praca terapeutyczna z parą, w której jedna osoba lub oboje mają doświadczenie rozpadu poprzedniego małżeństwa – omówienie i ćwiczenia.
 • Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.
Warsztat V – 23-24 kwietnia 2016 – dr hab. Barbara Józefik
 • Zastosowanie podejścia narracyjnego i teorii przywiązania w terapii pary – kazuistyka, ćwiczenia.
 • Praca terapeutyczna z parą w sytuacji zdrady – fazy procesy terapeutycznego – kazuistyka
 • Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.
Warsztat VI – 21-22 maja 2016 – mgr Wanda Szaszkiewicz
 • Praca terapeutyczna z parą w sytuacji żałoby, traumy, kryzysu życiowego – omówienie i ćwiczenia.
 • Praca terapeutyczna z parą w sytuacji choroby przewlekłej (somatycznej i psychicznej), w sytuacji uzależnienia od alkoholu lub innych substancji.
 • Problem przemocy w relacji małżeńskiej oraz sposoby pomocy psychologicznej i terapii.
 • Przeprowadzanie konsultacji pary z problemem przemocy, choroby przewlekłej i uzależnienia – ćwiczenia.
 • Superwizja pracy terapeutycznej uczestników szkolenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla Psychologów, lekarzy, terapeutów szkolących się z zakresu terapii rodzin i prowadzących terapię par.

Uwaga! Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest posiadanie zrealizowanych minimum 50 godzin dydaktycznych szkolenia w zakresie podejścia systemowego w terapii rodzin. Termin zajęć 19, 20 grudnia 2015
30, 31 stycznia 2016
20, 21 lutego 2016
12, 13 marca 2016
23, 24 kwietnia 2016
21, 22 maja 2016 Koszt szkolenia Przewidywany koszt szkolenia wynosić będzie 530 PLN za jeden warsztat. Całkowity koszt szkolenia wynosić będzie 3180 PLN. Opłata może być przyjęta w całości lub rozłożona na raty ustalone w zasadach uczestnictwa.

Brak udziału w zajęciach nie zwalnia z ich opłacenia.