Wywiad dr Romana Ciesielskiego

Wywiad dr Romana Ciesielskiego z panem Sylwestrem Kowalskim na temat PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ.Czym jest Psychoterapia Pozytywna?

Psychoterapia Pozytywna jest nowoczesną metodą leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Odwołuje się ona do nieświadomych zasobów psychologicznych człowieka oraz bliskich mu wartości kulturowych. Swoją nazwę wywodzi od łacińskiego terminu positum, który można tłumaczyć jako to wszystko co jest nam dane. Twórca tego podejścia Nossrat Peseschkian podkreślał znaczenie faktu, że poza podatnością na choroby i cierpienie posiadamy w sobie zdolność do rozwoju i zdrowego stylu życia.

Podkreślił Pan znaczenie zasobów psychologicznych i dziedzictwa kulturowego czy może Pan te kwestie nieco rozwinąć?

Peseschkian był z pochodzenia Persem, który w młodych latach swego życia wyemigrował do Niemiec.Był to okres powojenny i ruchy migracyjne w Europie były zjawiskiem dość powszechnym. Różnice narodowościowe i etniczne stawały się, w tym czasie źródłem konfliktów lokalnych. Peseschkian poczynił obserwacje, że ich źródłem nie są różnice rasowe a inny system przekonań i wartości wypływający z kontekstu kulturowego.. Zjawiska te poddał później metodycznym badaniom naukowym i w rezultacie opracował metody terapeutycznego spożytkowania różnorodnych wzorców kulturowych w psychoterapii. Z drugiej strony jako klinicysta psychiatra i neurolog zauważył niedoskonałości tradycyjnego medycznego sposobu diagnozowania i leczenia. Model ten opiera się na rozpoznawaniu deficytów, dysfunkcji i objawów chorobowych. Psychoterapia Pozytywna jako metod kompleksowa zajmuje się rozpoznawaniem i aktywowaniem nieświadomych kompetencji pacjenta i jego zasobów prozdrowotnych.

Czy zgodzi się Pan z poglądem, że główne założenia twórcy Psychoterapii Pozytywnej znajdują swoje odniesienie do współczesnej sytuacji politycznej w krajach europejskich?

Z cała pewnością. Peseschkian zwykł mawiać, że natura naszych wewnętrznych konfliktów nie różni się niczym od konfliktów na skalę globalną. Dotyczy ona takich podstawowych wartości jak miłość, tolerancja, akceptacja, pragnienie sukcesu czy posiadania czegoś. Tym samym rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych bierze swój początek w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzpsychicznych i interpersonalnych. I tutaj otwiera się przestrzeń dla Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Czy jest coś jeszcze, co wyróżnia PP od innych rodzajów psychoterapii?

Tak, jest to prostota języka i pojęć jakimi się w terapii posługujemy. Naszym celem jest budowania z pacjentem relacji partnerskiej w miejsce relacji skośnej. Świadomie unikamy sytuacji, w której terapeuta przyjmuje pozycję eksperta. Odwoływanie się do języka użytkowego oraz przystępnych modeli opisowych zwiększa poczucie sprawstwa pacjentów i pomaga rozwijać własne strategie samopomocy. Orientacja na zasobach indywidualnych i relacyjnych sprzyja jednocześnie skróceniu czasu trwania terapii.

Kto może skorzystać z takiej formy terapii?

Myślę, że w pierwszej kolejności z Psychoterapii Pozytywnej mogą skorzystać osoby rozczarowane tradycyjnymi formami leczenia długoterminowego. Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu następstw stresu, zaburzeń lękowych, psychosomatycznych i depresyjnych, które stają się chorobami cywilizacyjnymi naszych czasów.

Kto może zostać konsultantem PP?

Na początku należy nadmienić, że zgodnie z przyjętymi standardami nauczania tej metody osoby z wyższym wykształceniem mogą uzyskać kwalifikacje konsultanta i ewentualnie, w dalszej kolejności zostać psychoterapeutą. Konsultant zajmuje się poradnictwem w zakresie strategii radzenia sobie ze stresem i leczeniem jego następstw oraz promowaniem zdrowego stylu życia. Jak zatem łatwo zauważyć jest dziedzina dostępna dla wielu osób zainteresowanych udzielaniem pomocy psychologicznej w konwencji Psychoterapii Pozytywnej.