Aktualności

Trwa nabór na drugą edycję: „ Całościowego kursu przygotowującego do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii”

Kurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie i posiada atestację Polskiego Towarzystwa PSYCHIATRYCZNEGO oraz akredytację Polskiego Towarzystwa PSYCHOLOGICZNEGO i Pomorskiego KURATORA OŚWIATY w GDAŃSKU.

Więcej →
Na naszej stronie: https://pracownia-mm.pl/oferta/ opublikowaliśmy nowe szkolenia na rok 2017

między innymi polecamy:
Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych i ich rodzin – terapeuta wobec straty i żałoby jako integralnej części pracy z pacjentemhttps://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-31/

Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej: poszukiwanie więzi, integracja i siły dezintegrującehttps://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-25/

Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktykahttps://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-32/

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dzieckahttps://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-08/

SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJhttps://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-10/
Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.
Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia Konsultanta psychoterapii pozytywnej ( szczegóły w zakresie kompetencji: https://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-konsultant-kompetencje/ ) . Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej. Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanego daje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunków.
Szczegóły w zakresie cyklu szkoleniowego znajduje się na stronie: https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-07/
Informacje w zakresie PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJhttps://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-psychoterapia-pozytywna/

Więcej: https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-07/
Z przyjemnością informujemy, iż POMORSKI KURATOR OŚWIATY w GDAŃSKU przyznał AKREDYTACJĘ na : „Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii ”.
Kurs posiada również ATESTACJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO oraz AKREDYTACJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO.
Najbliższy KURS rozpoczynamy w październiku 2017 roku, a szczegóły znajdują się na stronie: https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-08/.

Więcej →
Polecamy nasze szkolenia z działu „ diagnoza psychologiczna 2017 „ oraz „ diagnoza psychologiczna 2018 „ umieszczone na stronie: https://pracownia-mm.pl/oferta/ .

Szczególnie polecamy:
Analiza dynamicznych aspektów osobowości oraz funkcjonowania poznawczego na podstawie projekcyjnego rysunku dzieci i dorosłych – dr n. hum. Maria Kujawa – pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-04/
TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej, badanie i interpretacja – dr Zuzanna Toeplitz – pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-05
Diagnoza kształtującej się osobowości dziecka – zasoby, kierunki i zagrożenia rozwoju w oparciu o wyniki testu CAT i innych testów projekcyjnych – dr n. hum. Maria Kujawa – pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-06
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników – mgr Marek Matkowski – pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-07
Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka – dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska – pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-08
Zachęcamy do lektury najnowszego numeru „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” („Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) – 4/2016, w całości poświęconego PROCESOM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA O ZABURZONYM ROZWOJU. Tematyka ta została szeroko omówiona w dniach 20–22 października 2016 roku na I Międzynarodowej konferencji z cyklu Wczesna interwencja – Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny.

W numerze znajdą Państwo następujące artykuły:

Więcej →
Badania wskazują że objawy obsesyjno-kompulsyjne pojawiają się u 30 procent pacjentów z OCD w okresie dzieciństwa, a około 65% rozpoczyna się przed 25 rokiem życia (Lo 1965 za: Bryńska 2007). Bardziej współczesne badania również wskazują na wczesny początek zaburzenia (średnia wieku 14,5 za: Żerdziński 1998). Dziecięca i nastoletnia postać OCD przybiera niejednokrotnie charakter zachowań angażujących otoczenie rodzinne i szkolne w natrętne czynności.

Większość objawów ujawnianych przez dzieci i młodzież ma potężny wpływ na otoczenie społeczne. Mają charakter relacyjny, związany z koniecznością wykonywania czynności przez pozostałych członków rodziny takich jak wykonywanie i powtarzanie żmudnych czynności związanych z czyszczeniem, porządkowaniem, przepraszaniem, dotykaniem określonych obiektów czy osób, rytuałów zadawania pytań i odpowiedzi.

Pozostałą cześć informacji o OCD zamieściliśmy na: https://web.facebook.com/pracowniapomocypsychologicznej/posts/1294313813925020
Zapraszamy na szkolenie w SOPOCIE pod tytułem: „Narzędzia różnych modeli terapeutycznych w pracy z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami” https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-09/. Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami behawioralnymi i poznawczymi stosowanymi w terapii OCD przy równoczesnym przybliżeniu poszerzonego kontekstu psychologicznego funkcjonowania klienta, wartości tworzenia konceptualizacji uwzględniających rodzinny i interpersonalny kontekst zaburzenia, a także budowania rzeczywistego przymierza terapeutycznego.