Aktualności

Certyfikat Terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach potwierdzający kompetencje do samodzielnego prowadzenia terapii w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach.

Jego uzyskanie wiąże się ze zrealizowaniem ścieżki certyfikacji, trwającej min 3 lata* i obejmującej co najmniej 800 godzin kształcenia zgodnie ze standardami wypracowanymi przez PSTTSR. Certyfikowani terapeuci PSTTSR są zobowiązani do poddawania swojej pracy regularnej superwizji, dbania o swój rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy oraz przestrzegania Kodeksu Etyki PSTTSR.

Aktualnie trwają pracę nad dostosowaniem systemu certyfikacji PSTTSR do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii. Na ten moment, certyfikat terapeuty PSTTSR nie jest dokumentem wystarczającym do prowadzenia psychoterapii w ramach usług kontraktowanych przez NFZ.

* Długość trwania ścieżki kształcenia jest zróżnicowana i zależy od tempa, w jakim osoba realizująca proces decyduje się i/lub jest gotowa spełniać poszczególne kryteria. Najkrótszy czas, w jakim można zrealizować proces certyfikacji i uzyskać tytuł terapeuty to 3 lata.

Kryteria:
  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR (wraz z opłaconymi składkami członkowskimi).
  2. Wykształcenie wyższe magisterskie lub podyplomowe (kierunki humanistyczne/społeczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji, itp. lub medyczne).
  3. Minimum 200 godzin szkoleń akredytowanych.
  4. Własna praca rozwojowa – minimum 100 godz.
  5. Praktyka zawodowa – minimum 3 lata pracy (w tym nie mniej niż 360 godzin) w charakterze terapeuty (doświadczenia w pracy indywidualnej, z parami, rodzinami i/lub grupami) w nurcie PSR/TSR.
  6. Dodatkowe 100 godzin szkoleń specjalistycznych w konwencji PSR/TSR.
  7. 40 godzin superwizji pracy własnej u dwóch różnych superwizorów PSTTSR.
  8. Rekomendacje dwóch superwizorów PSTTSR.
ŁĄCZNIE minimum 800 godzin

Certyfikaty przyznaje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) na podstawie rekomendacji Rady Merytorycznej. Certyfikaty są przyznawane na okres 5 lat. Po tym czasie podlegają odnowieniu w uproszczonej procedurze.