Aktualności

Certyfikat KONSULTANTA Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach


Certyfikat Konsultanta PSR dedykowany jest praktykom, którzy pracują z ludźmi w pozaterapeutycznych kontekstach, np. pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, nauczyciele, kuratorzy sądowi, doradcy zawodowi, trenerzy pracy itp.

Kryteria:
  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu PSTTSR (wraz z opłaconymi składkami członkowskimi).
  2. Wykształcenie wyższe licencjackie, magisterskie lub podyplomowe (kierunki humanistyczne/społeczne – psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacji, itp. lub medyczne).
  3. Minimum 200 godzin szkoleń akredytowanych.
  4. Własna praca rozwojowa – minimum 100 godz.
  5. Praktyka zawodowa – minimum 3 lata pracy, w tym co najmniej 200 godzin pracy w nurcie PSR/TSR.
  6. Rekomendacja (jednego) superwizora PSTTSR.
ŁĄCZNIE minimum 500 godzin