Z przyjemnością informujemy, iż POMORSKI KURATOR OŚWIATY w GDAŃSKU przyznał AKREDYTACJĘ na : „Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii ”.
Kurs posiada również ATESTACJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO oraz AKREDYTACJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO.
Najbliższy KURS rozpoczynamy w październiku 2017 roku, a szczegóły znajdują się na stronie: https://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-08/.

Celem kursu jest:

  • Uzyskanie przez uczestników przygotowania do samodzielnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, kompetentnego i zgodnego z zasadami etyki zawodowej, głównie w zakresie podejścia ericksonowskiego oraz systemowego.
  • Program kursu jest tak ułożony aby uczestnik, oprócz wyżej wymienionych podejść miał możliwość rozszerzenia umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.
  • Absolwenci kursu uzyskują zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie psychoterapii, które stanowi jeden z warunków wystąpienia do Zarządu SNP PTP o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego. Weryfikacja umiejętności następuje w wyniku egzaminu certyfikacyjnego, pozytywny wynik jest jednoznaczny z rekomendacją PTP. Udział w szkoleniu nie obliguje do składania egzaminu.
Share →