Oferta aktualnych szkoleń

Superwizja w nurcie integratywnym

Superwizor mgr Danuta Łopalewska

Psycholog kliniczny specjalista II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Zawodowo związana była z Ośrodkiem Leczenia Nerwic w Krakowie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. Od 1994 pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Krakowie w Oddziale Dziennym. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną pacjentów po kryzysach psychicznych, długoterminową psychoterapię ambulatoryjną. Ma doświadczenie w prowadzeniu superwizji przebiegu procesów psychoterapii indywidualnej i grupowej. Prowadzi superwizję w nurcie integracyjnym, uwzględniając znaczenie relacji terapeutycznej i mechanizmów w nurcie psychodynamicznym. Jej doświadczenie zawodowe i superwizyjne obejmuje pracę z osobami dorosłymi (choroby psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, psychoterapia pacjentów po kryzysach psychotycznych). Charakter i forma spotkań Sesje superwizyjne odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbywają się w formie spotkań indywidualnych lub w małych grupach raz w miesiącu (liczebność grupy do 10 osób). Uczestnictwo polega na aktywnym przedstawianiu własnej praktyki psychoterapeutycznej (w zależności od dostępnych materiałów w formie nagrania audio, video lub dosłownego zapisu sesji terapeutycznej) oraz doskonaleniu umiejętności psychoterapeutycznych poprzez pracę seminaryjną poświęconą omawianiu zaprezentowanej pracy z pacjentami. Czas trwania sesji Superwizja indywidualna trwa 90 minut i obejmuje dwie sesje superwizyjne.
Ssuperwizja grupowa trwa 180 minut i obejmuje cztery sesje superwizyjne. Terminy sesji 26, 27, 28, 29 października 2017
16, 17, 18, 19 listopada 2017
14, 15, 16, 17 grudnia 2017
18, 19, 20, 21 stycznia 2018
22, 23, 24, 25 lutego 2018
15, 16, 17, 18 marca 2018
5, 6, 7, 8 kwietnia 2018
24, 25, 26, 27 maja 2018
21, 22, 23, 24 czerwca 2018

Kolejne terminy są w trakcie ustalania.