Oferta aktualnych szkoleń

INTERWENCJA KRYZYSOWA JAKO METODA PRACY W KRYZYSACH ŻYCIOWYCH

Szkolenie prowadzi

dr n. med. Jadwiga Piątek

Doktor nauk medycznych, psycholog kliniczny, posiadająca certyfikat interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz dyplom ukończenia szkoły psychoterapii psychodynamicznej, ponadto jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu interwencji kryzysowej w stosunku do osób w kryzysach, psychoterapii traumy, prowadzeniu grup wsparcia i grup terapeutycznych dla kobiet doświadczających przemocy partnerskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym i European Society for Traumatic Stress Studies.

Charakter i zakres szkolenia

Szkolenie będzie miało charakter wprowadzający w problematykę kryzysów spowodowanych przez zdarzenia życiowe (rozstanie, niekorzystna diagnoza medyczna, utrata bliskiej osoby, itp) i interwencji kryzysowej jako skutecznej metody wspomagającej przejście przez kryzys. Przeznaczone jest dla osób kontaktujących się w ramach swojej pracy z osobami w kryzysie, tj. psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów oraz każdego, kto zamierza zajmować się pomocą w kryzysowych sytuacjach.

Forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu i ćwiczeń warsztatowych. W czasie zajęć uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania sytuacji kryzysowej i prowadzenia na podstawowym poziomie interwencji w różnych typach kryzysów.

Program szkolenia

Interwencja kryzysowa jest metodą doraźnej i krótkotrwałej pomocy psychologicznej udzielanej osobom, które na skutek trudnych wydarzeń życiowych utraciły możliwość skutecznego radzenia sobie z powstałą sytuacją. Może zmierzać do zapobiegania negatywnym skutkom wydarzenia krytycznego, zmniejszenia najbardziej dotkliwych objawów kryzysu lub odzyskania przez człowieka w kryzysie możliwości radzenia sobie z trudnościami, a nawet do rozwoju wykorzystującego potencjał szansy tkwiący w samym kryzysie.

  • Pojęcie kryzysu, reakcja w kryzysie, wydarzenia krytyczne i ich następstwa.
  • Wsparcie społeczne i jego rola w sytuacjach kryzysowych, mobilizacja i deterioracja wsparcia.
  • Rozpoznawanie kryzysu i jego następstw, planowanie interwencji.
  • Model interwencji kryzysowej, Pierwsza Pomoc Psychologiczna.
  • Różne formy interwencji w kryzysach.

Termin szkolenia

18,19,20 maja 2018
Trzydniowe szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych.

Planowany harmonogram zajęć

Piątek 15.00 – 19.00
Sobota 9.00 – 19.00
Niedziela 9.00 – 16.00

Koszt szkolenia

650 PLN