Aktualności

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” („Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) – 4/2016, w całości poświęconego PROCESOM WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA O ZABURZONYM ROZWOJU. Tematyka ta została szeroko omówiona w dniach 20–22 października 2016 roku na I Międzynarodowej konferencji z cyklu Wczesna interwencja – Interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny.

W numerze znajdą Państwo następujące artykuły:

Więcej →
Badania wskazują że objawy obsesyjno-kompulsyjne pojawiają się u 30 procent pacjentów z OCD w okresie dzieciństwa, a około 65% rozpoczyna się przed 25 rokiem życia (Lo 1965 za: Bryńska 2007). Bardziej współczesne badania również wskazują na wczesny początek zaburzenia (średnia wieku 14,5 za: Żerdziński 1998). Dziecięca i nastoletnia postać OCD przybiera niejednokrotnie charakter zachowań angażujących otoczenie rodzinne i szkolne w natrętne czynności.

Większość objawów ujawnianych przez dzieci i młodzież ma potężny wpływ na otoczenie społeczne. Mają charakter relacyjny, związany z koniecznością wykonywania czynności przez pozostałych członków rodziny takich jak wykonywanie i powtarzanie żmudnych czynności związanych z czyszczeniem, porządkowaniem, przepraszaniem, dotykaniem określonych obiektów czy osób, rytuałów zadawania pytań i odpowiedzi.

Pozostałą cześć informacji o OCD zamieściliśmy na: https://web.facebook.com/pracowniapomocypsychologicznej/posts/1294313813925020
Zapraszamy na szkolenie w SOPOCIE pod tytułem: „Narzędzia różnych modeli terapeutycznych w pracy z klientem mierzącym się z natręctwami i obsesjami” http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-09/. Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami behawioralnymi i poznawczymi stosowanymi w terapii OCD przy równoczesnym przybliżeniu poszerzonego kontekstu psychologicznego funkcjonowania klienta, wartości tworzenia konceptualizacji uwzględniających rodzinny i interpersonalny kontekst zaburzenia, a także budowania rzeczywistego przymierza terapeutycznego.
Zapraszamy na konferencję do Poznania 19 maja 2017 pod tytułem: Neuronauka dla klinicystów – do czego potrzeba jest neuronauka psychoterapeucie ?.
W ramach konferencji 18.05 odbędzie się warsztat przedkonferencyjny: Terapia koherencji, który poprowadzi pan Michał Jasiński oraz 20-21.05 dwudniowy warsztat pokonferencyjny: Neuronauka dla klinicystów, który poprowadzą Państwo Annellen i Alexander Simpkinsowie ( USA ).

Więcej informacji na stronie: www.wip-dzmr.poznan.pl
24 czerwca 2017 w Krakowie odbędzie się konferencja pod tytułem Problematyka utrat w terapii rodzin i par. Konferencja jest organizowana przez Pracownię Psychologii i Psychoterapii Systemowej Katedry Psychiatrii UJ CM i Ambulatorium Terapii Rodzin OKPDDiM Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Celem konferencji będzie pogłębienie refleksji nad doświadczeniem utraty, które może przybierać rozmaite formy oraz sposobami w jaki jest ono konceptualizowane i podejmowane w terapii rodzin i par.
Przypominamy również, iż szczegóły o najbliższym szkoleniu w SOPOCIE pod tytułem: Terapia małżeństw i par w podejściu systemowym – terapeuta w dialogu z parą, para w dialogu z terapeutą znajdują się na: http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-10/.
Zachęcamy do lektury najnowszego numeru „Psychiatrii i Psychologii Klinicznej” („Journal of Psychiatry and Clinical Psychology”) – 3/2016. www.psychiatria.com.pl Znajdą w nim Państwo m.in.:
  • The role of EEG and CT scan in the assessment of criminal responsibility in homicide offenders or perpetrators of severe body injury
    Anna Sieradzka, Magdalena Erendt-Bartczak, Konrad Jankowski
  • Uwarunkowania prób samobójczych u nastoletnich pacjentów szpitali i klinik psychiatrycznych w perspektywie psychologicznej
    Marlena Stradomska, Jolanta Wolińska, Milena Marczak
  • Negatywne i pozytywne następstwa doświadczonej traumy – rola ruminacji
    Nina Ogińska-Bulik
Czym jest Psychoterapia Pozytywna?
Psychoterapia Pozytywna jest nowoczesną metodą leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Odwołuje się ona do nieświadomych zasobów psychologicznych człowieka oraz bliskich mu wartości kulturowych. Swoją nazwę wywodzi od łacińskiego terminu positum, który można tłumaczyć jako to wszystko co jest nam dane. Twórca tego podejścia Nossrat Peseschkian podkreślał znaczenie faktu, że poza podatnością na choroby i cierpienie posiadamy w sobie zdolność do rozwoju i zdrowego stylu życia.

Podkreślił Pan znaczenie zasobów psychologicznych i dziedzictwa kulturowego czy może Pan te kwestie nieco rozwinąć?
Peseschkian był z pochodzenia Persem, który w młodych latach swego życia wyemigrował do Niemiec.Był to okres powojenny i ruchy migracyjne w Europie były zjawiskiem dość powszechnym. Różnice narodowościowe i etniczne stawały się, w tym czasie źródłem konfliktów lokalnych. Peseschkian poczynił obserwacje, że ich źródłem nie są różnice rasowe a inny system przekonań i wartości wypływający z kontekstu kulturowego. Zjawiska te poddał później metodycznym badaniom naukowym i w rezultacie opracował metody terapeutycznego spożytkowania różnorodnych wzorców kulturowych w psychoterapii. Z drugiej strony jako klinicysta psychiatra i neurolog zauważył niedoskonałości tradycyjnego medycznego sposobu diagnozowania i leczenia. Model ten opiera się na rozpoznawaniu deficytów, dysfunkcji i objawów chorobowych. Psychoterapia Pozytywna jako metod kompleksowa zajmuje się rozpoznawaniem i aktywowaniem nieświadomych kompetencji pacjenta i jego zasobów prozdrowotnych.

Cały wywiad znajduje się na: http://pracownia-mm.pl/aktualnosci/wywiad-dr-romana-ciesielskiego/ a informacje związane z PSYCHOTERAPIĄ POZYTYWNĄ na: http://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-psychoterapia-pozytywna/
Informujemy, iż dr Roman Ciesielski został członkiem Zarządu Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden) – informacje o najbliższym w Sopocie – Podstawowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej znajdują się na naszej stronie http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-07/ . Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii. Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia Konsultanta psychoterapii pozytywnej. Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej. Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanego daje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia.
Przypominamy, iż 21-23 października 2016 w Warszawie odbędzie się XII Konferencja 3 Sekcji: Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod tytułem „Natura i kultura – Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie”. http://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-konferencje/