Aktualności

Superwizja oraz grupowa praca nad problematyką własną

Propozycja przeznaczona jest dla psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, którzy posiadają własne doświadczenia w zakresie pracy psychoterapeutycznej z pacjentem. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz rozwijaniem kompetencji pomagania; także terapeutów ubiegających się o rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat psychoterapeuty) lub licencję psychoterapeutyczną Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Charakter i forma spotkań

Sesje superwizyjne odpowiadają wymaganiom Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbywają się w formie spotkań indywidualnych lub w małych grupach raz w miesiącu (liczebność grupy do 10 osób). Uczestnictwo polega na aktywnym przedstawianiu własnej praktyki psychoterapeutycznej (w zależności od dostępnych materiałów w formie nagrania audio, video lub dosłownego zapisu sesji terapeutycznej) oraz doskonaleniu umiejętności psychoterapeutycznych poprzez pracę seminaryjną poświęconą omawianiu zaprezentowanej pracy z pacjentami. Sesje Superwizji indywidualnej i grupowej w nurcie integratywnym zgłoszenia 507 107 329
Superwizor

mgr Danuta Łopalewska

Psycholog kliniczny specjalista II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Zawodowo związana była z Ośrodkiem Leczenia Nerwic w Krakowie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi.

Od 1994 pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Krakowie w Oddziale Dziennym. Prowadzi psychoterapię grupową i indywidualną pacjentów po kryzysach psychicznych, długoterminową psychoterapię ambulatoryjną. Ma doświadczenie w prowadzeniu superwizji przebiegu procesów psychoterapii indywidualnej i grupowej. Prowadzi superwizję w nurcie integracyjnym, uwzględniając znaczenie relacji terapeutycznej i mechanizmów w nurcie psychodynamicznym.

Jej doświadczenie zawodowe i superwizyjne obejmuje pracę z osobami dorosłymi (choroby psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia osobowości, psychoterapia pacjentów po kryzysach psychotycznych).

Czas trwania sesji

Superwizja indywidualna trwa 90 minut i obejmuje dwie sesje superwizyjne.
Superwizja grupowa trwa 180 minut i obejmuje cztery sesje superwizyjne.

Sesje odbywać się będą w następujących terminach

26, 27, 28, 29 października 2017
16, 17, 18, 19 listopada 2017
14, 15, 16, 17 grudnia 2017
18, 19, 20, 21 stycznia 2018
22, 23, 24, 25 lutego 2018
15, 16, 17, 18 marca 2018
26, 27, 28, 29 kwietnia 2018
24, 25, 26, 27 maja 2018
21, 22, 23, 24 czerwca 2018

Psychoterapia indywidualna (praca własna) Psychoterapeuta, superwizor aplikant
zgłoszenia 600 314 802

mgr Agnieszka Ćwierz

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant PTP. W swojej pracy integruje różne podejścia teoretyczne, opierając się na gruntownym przeszkoleniu i doświadczeniu w nurcie psychoterapii psychodynamicznej.

Oferta skierowana jest do psychologów, psychoterapeutów oraz osób ubiegających się o Certyfikat Psychoterapeuty SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zainteresowanych odbyciem psychoterapii własnej o charakterze indywidualnym.

Sesje te traktowane są jako praca własna. Mogą stanowić uzupełnienie 250 godzin pracy własnej wymaganych od kandydatów ubiegających się o Certyfikat psychoterapeuty.