Aktualności

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie obejmujące 15 godzin dydaktycznych w dniach 29,30 września 2018r. które przeprowadzi dr hab. Grażyna Kmita. Celem zajęć będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu problematyki rozwoju psychicznego małych dzieci, najczęściej występujących w tym okresie trudności rozwojowych oraz zaburzeń psychicznych, jak również wczesnej interwencji psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. Zajęcia obejmować będą trzy bloki tematyczne. W ramach bloku pierwszego omówione zostaną podstawy teoretyczne wczesnej interwencji psychologicznej w odniesieniu do problemów rozwojowych okresu wczesnodziecięcego. Blok drugi obejmie szczegółowe zagadnienia kliniczne. W bloku trzecim omówiona zostanie specyfika wczesnej interwencji psychologicznej. Zajęcia będą obejmowały analizę wielu przykładów klinicznych oraz ćwiczenia w zakresie obserwacji psychologicznej z wykorzystaniem nagrań wideo. Więcej →
Trening Interpesonalny – Zgrupowanie przed „Całościowym kursem przygotowującym do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii” odbędzie się w dniach 28.02-06.03 2018r.
Więcej >>
Szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs doskonalący zawodowo.

Uczestnicy szkolenia mogą zdobyć następujące umiejętności:
  • umiejętność diagnozy relacji rodzinnych;
  • umiejętność rozumienia psychopatologii w kategoriach relacji rodzinnych;
  • umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej ze sprecyzowaniem celu terapii;
  • umiejętność prowadzenia terapii pod superwizją;
  • znajomość technik terapeutycznych i umiejętność adekwatnego ich zastosowania;
  • znajomość zagadnień teoretycznych w zakresie systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin.
Szkolenie to jest jednym z nielicznych w Polsce, które tak szeroko ujmuje problematykę terapii rodzinnej w podejściu systemowym.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia z wypisanymi godzinami zajęć teoretycznych, praktycznych, pracy własnej i superwizji – w sumie 360 godzin szkolenia.

Karta zgłoszeniowa na Kurs w Sopocie: http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-09/

Opis wydarzenia: https://web.facebook.com
Trwa nabór na drugą edycję: „ Całościowego kursu przygotowującego do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii”

Kurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie i posiada atestację Polskiego Towarzystwa PSYCHIATRYCZNEGO oraz akredytację Polskiego Towarzystwa PSYCHOLOGICZNEGO i Pomorskiego KURATORA OŚWIATY w GDAŃSKU.

Więcej →
Na naszej stronie: http://pracownia-mm.pl/oferta/ opublikowaliśmy nowe szkolenia na rok 2017

między innymi polecamy:
Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych i ich rodzin – terapeuta wobec straty i żałoby jako integralnej części pracy z pacjentemhttp://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-31/

Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej: poszukiwanie więzi, integracja i siły dezintegrującehttp://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-25/

Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktykahttp://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-32/

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dzieckahttp://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-08/

SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJhttp://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-10/
Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.
Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia Konsultanta psychoterapii pozytywnej ( szczegóły w zakresie kompetencji: http://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-konsultant-kompetencje/ ) . Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej. Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanego daje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunków.
Szczegóły w zakresie cyklu szkoleniowego znajduje się na stronie: http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-07/
Informacje w zakresie PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJhttp://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-psychoterapia-pozytywna/

Więcej: http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-07/