Aktualności

Trening Interpesonalny – Zgrupowanie przed „Całościowym kursem przygotowującym do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii” odbędzie się w dniach 28.02-06.03 2018r.
Więcej >>
Szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” jest atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako kurs doskonalący zawodowo.

Uczestnicy szkolenia mogą zdobyć następujące umiejętności:
  • umiejętność diagnozy relacji rodzinnych;
  • umiejętność rozumienia psychopatologii w kategoriach relacji rodzinnych;
  • umiejętność prowadzenia konsultacji rodzinnej ze sprecyzowaniem celu terapii;
  • umiejętność prowadzenia terapii pod superwizją;
  • znajomość technik terapeutycznych i umiejętność adekwatnego ich zastosowania;
  • znajomość zagadnień teoretycznych w zakresie systemowego rozumienia rodziny i terapii rodzin.
Szkolenie to jest jednym z nielicznych w Polsce, które tak szeroko ujmuje problematykę terapii rodzinnej w podejściu systemowym.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia z wypisanymi godzinami zajęć teoretycznych, praktycznych, pracy własnej i superwizji – w sumie 360 godzin szkolenia.

Karta zgłoszeniowa na Kurs w Sopocie: http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-09/

Opis wydarzenia: https://web.facebook.com
Trwa nabór na drugą edycję: „ Całościowego kursu przygotowującego do: egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii”

Kurs jest organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu przy współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie i posiada atestację Polskiego Towarzystwa PSYCHIATRYCZNEGO oraz akredytację Polskiego Towarzystwa PSYCHOLOGICZNEGO i Pomorskiego KURATORA OŚWIATY w GDAŃSKU.

Więcej →
Na naszej stronie: http://pracownia-mm.pl/oferta/ opublikowaliśmy nowe szkolenia na rok 2017

między innymi polecamy:
Pomoc psychologiczna dla osób terminalnie chorych i ich rodzin – terapeuta wobec straty i żałoby jako integralnej części pracy z pacjentemhttp://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-31/

Problemy rodzin adopcyjnych i zastępczych w psychoterapii i obszarze pomocy psychologicznej: poszukiwanie więzi, integracja i siły dezintegrującehttp://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-25/

Diagnoza zaburzeń oraz trudności rozwojowych i emocjonalnych dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym – aspekty teoretyczne i praktykahttp://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-krotkoterminowe-32/

Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dzieckahttp://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-08/

SKALA WAIS-R W PRAKTYCE KLINICZNEJhttp://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-10/
Psychoterapia pozytywna jako szkoła terapeutyczna jest akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii i Międzynarodową Federację Psychoterapii.
Ukończenie poziomu podstawowego szkolenia zakończone jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu i nadaje uprawnienia Konsultanta psychoterapii pozytywnej ( szczegóły w zakresie kompetencji: http://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-konsultant-kompetencje/ ) . Certyfikat wydawany jest przez Światowe Stowarzyszenie Psychoterapii Pozytywnej. Ukończenie poziomu podstawowego i zaawansowanego daje uczestnikom międzynarodowe uprawnienia do stosowania tej metody leczenia.
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, lekarzy, psychoterapeutów, pedagogów, rehabilitantów i innych specjalistów z obszaru zdrowia, pomocy psychologicznej, oświaty i edukacji oraz studentów ostatnich lat wymienionych kierunków.
Szczegóły w zakresie cyklu szkoleniowego znajduje się na stronie: http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-07/
Informacje w zakresie PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJhttp://pracownia-mm.pl/aktualnosci/aktualnosci-psychoterapia-pozytywna/

Więcej: http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-07/
Z przyjemnością informujemy, iż POMORSKI KURATOR OŚWIATY w GDAŃSKU przyznał AKREDYTACJĘ na : „Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty SNP PTP oraz samodzielnego prowadzenia psychoterapii ”.
Kurs posiada również ATESTACJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO oraz AKREDYTACJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO.
Najbliższy KURS rozpoczynamy w październiku 2017 roku, a szczegóły znajdują się na stronie: http://pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-dlugoterminowe-08/.

Więcej →
Polecamy nasze szkolenia z działu „ diagnoza psychologiczna 2017 „ oraz „ diagnoza psychologiczna 2018 „ umieszczone na stronie: http://pracownia-mm.pl/oferta/ .

Szczególnie polecamy:
Analiza dynamicznych aspektów osobowości oraz funkcjonowania poznawczego na podstawie projekcyjnego rysunku dzieci i dorosłych – dr n. hum. Maria Kujawa – pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-04/
TAT – test projekcyjny w diagnozie klinicznej, badanie i interpretacja – dr Zuzanna Toeplitz – pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-05
Diagnoza kształtującej się osobowości dziecka – zasoby, kierunki i zagrożenia rozwoju w oparciu o wyniki testu CAT i innych testów projekcyjnych – dr n. hum. Maria Kujawa – pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-06
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników – mgr Marek Matkowski – pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-07
Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka – dr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska – pracownia-mm.pl/oferta/szkolenie-diagnoza-08